Adatkezelési tájékoztató

A Pécsi Család és KarrierPONT adatkezelési tájékoztatója ITT olvasható.

A Pécs Baranyai Kereskedelmi- és Iparkamara (Szigetvári Család és KarrierPONT) adatkezelési tájékoztatója ITT olvasható.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS SZABÁLYZAT

Munkacsalad.hu honlap hálózat 

Hatályos: 2018. május hónaptól

Az országos Munkacsalád.hu honlap hálózathoz (http://munkacsalad.hu/)  tartozó weboldalak (továbbiakban: Weboldalak) Alapítója és Üzemeltetője a Pécsimami Közhasznú Egyesület. (Székhely: 7625 Pécs, Hunyadi János utca 62. adószám: 18216884-1-02, nyilvántartási szám: 02-02-0003212 Email: info[at]pecsimami[dot]hu, Telefon: 70/350-2099).

A Weboldalt anélkül látogathatod, hogy önmagadról bármilyen személyes adatot meg kellene adnod (Látogató). A Weboldal meghatározott szolgáltatásaihoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött (Regisztrált Felhasználó). Látogató és Regisztrált felhasználó együttesen a továbbiakban: Érintett.)

A Weboldalak Alapítója és Üzemeltetője (továbbiakban együttesen: Adatkezelő) kijelentik, hogy a 2018. május 25-én életbe lépő, „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről” (Továbbiakban: GDPR rendelet) értelmében mindent megtesznek az Érintettek adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

Adatkezelő az Érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésének körülményeiről, feltételeiről, valamint az Érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

A jelen szabályzatban meghatározott fogalmak alatt a GDPR rendeletben meghatározott fogalom meghatározásokat kell érteni.

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő a Weboldalak alapító-tulajdonosa.

Cégnév: Pécsimami Közhasznú Egyesület
Székhely: 7625 Pécs, Hunyadi János utca 62.
Elnök: Gellén Nóra
Adószám: 18216884-1-02
Nyilvántartási szám: 02-02-0003212
Email: info[at]pecsimami[dot]hu
Telefon:70/350-2099
Központi honlap: http://munkacsalad.hu

Az adatkezelő által fenntartott további internetes honlapok: http://baranya.munkacsalad.hu/, http://somogy.munkacsalad.hu/, http://...összesen 19 megyei és egy fővárosi honlap, melyek a http://munkacsalad.hu központi honlapon található térképről elérhetők.

Adatvédelmi tisztviselő: nincs, tekintettel arra, hogy Adatkezelő a GDPR rendelet alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatkezelő munkavállalóinak létszáma: 250 főnél kevesebb

Adatfeldolgozók

Adatkezelő az Érintettek színvonalas kiszolgálása érdekében az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Netfort Bt.
Székhely: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16. I/10.
Képviselő neve: Bálint Norbert ügyvezető
Adószám: 21425893-2-02
E-mail: info[at]netfort[dot]hu

Webfejlesztő adatai:

AppelConto Kft.
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 14403028-1-17
Képviselő neve: Appel Viktória
Email: appelcontokft[at]gmail[dot]com
Telefon: 20/391-7911

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak megbízható, a személyes adatok védelme mellett elkötelezett partnerekkel dolgozzunk együtt, ezt a szolgáltatókkal kötött szerződésekben is garanciális szabályokkal biztosítjuk.

Az adatok fizikai tárolásának helye

Adatkezelő minden személyes adatot az Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű rendszereiben tárol. Személyes adatokat nem tárol saját számítógépeken, mobiltelefonon, vagy mobil adathordozókon, ami csökkenti az adatok elvesztésének, vagy ellopásának kockázatát.

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama; a kezelt adatok köre

Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag abban az esetben kezel személyes adatot, ha személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez az Érintett hozzájárulását adta.  Az Érintett hozzájárulása minden esetben előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkrét és egyértelmű. Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ami nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Honlap látogatás

 • Az adatkezelés célja: a Google Analytics segítségével statisztikai elemzések készítése, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása érdekében
 • Jogalap: adatkezelő jogos érdeke
 • Időtartam: 2 év
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a látogatott aloldalak listája, a használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel.

Regisztráció

 • Az adatkezelés célja: a honlap regisztrációval elérhető szolgáltatásainak (hirdetés feladása, kapcsolatfelvétel a hirdetővel) biztosítása, a honlap használatával kapcsolatos rendszerüzenetek kiküldése.
 • Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása
 • Időtartam: a hozzájárulás visszavonásáig. Az Érintett írásban kérheti regisztrációjának törlését, aminek Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz és erről értesíti Érintettet. A törlési kérelem előterjeszthető a Weboldalak hivatalos email címén (info[at]munkacsalad[dot]hu), vagy Kapcsolat űrlapján.
 • Kezelt adatok: név, email cím

Hirdetés feladása

 • Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználó ingyenes hirdetést ad fel az oldalon.
 • Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása
 • Időtartam: 60 nap, amelyet a hirdető újabb 60 nappal meghosszabbíthat. Hosszabbítás hiányában a hirdetés automatikusan törlődik, annak adatait semmilyen formában nem tároljuk tovább.  Az Érintett írásban kérheti feladott hirdetésének törlését, aminek Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz és erről értesíti Érintettet. A törlési kérelem előterjeszthető a Weboldalak hivatalos email címén (info[at]munkacsalad[dot]hu), vagy Kapcsolat űrlapján. A hirdető a hirdetésének törlését maga is elvégezheti, illetve módosíthatja a feladott hirdetését.
 • Kezelt adatok: lakhely (csak település), valamint a  hirdetésben kapcsolatfelvétel céljából nyilvánosan megjeleníthető email cím és telefonszám, ez utóbbiak megadása nem kötelező.

Kapcsolatfelvétel a  hirdetővel

 • Az adatkezelés célja:  a honlap látogatója felveszi a kapcsolatot a honlap hirdetőjével
 • Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása
 • Időtartam: a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatokat Adatkezelő nem tárolja, azokat a rendszer automatikusan továbbítja a hirdetés feladójának.
 • Kezelt adatok: név és email cím (kötelező), telefonszám, esetleges csatolmányok, pl. önéletrajz (nem kötelező)

Ügyfélkapcsolat

 • Az adatkezelés célja: a Weboldalak látogatóival interaktív kapcsolatok lebonyolítása űrlap használatával (pl. kapcsolat űrlap, rendezvényre, tanácsadásra történő bejelentkezés, hibás információ, vélemény, javaslat, kérés jelzése stb.)
 • Jogalap: az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása
 • Időtartam: a cél megvalósulásáig.
 • Kezelt adatok: név (kötelező), email cím (kötelező), az érintett által jelzett probléma, kérés, vélemény, rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adat stb. (kötelező),

Az Ügyfélkapcsolat keretében önkéntesen adatokat szolgáltató felhasználó adatait adatkezelő a cél megvalósulásáig kezeli, azonban az érintett a cél megvalósulása előtt is bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, illetve kérheti a megadott adatainak módosítását vagy törlését írásban, az adatkezelő e-mail elérhetőségén, illetve a Weboldalak Kapcsolat menüjén keresztül, melynek adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz.

A weboldalakon történő regisztráció, hirdetés feladása, hirdetővel történő kapcsolatfelvétel vagy bármilyen, az ügyféllel való kapcsolattartást segítő űrlap kitöltése esetén jelen adatvédelmi szabályzatot a rendszer megjeleníti és az Érintett kizárólag az „Adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom” szövegrész bejelölésével végezheti el a kívánt cselekvést, mely hozzájárulások utólag visszakereshetők. Adatkezelő jelen szabályzatot a Weboldalak láblécében külön is megjeleníti.

Sütik (Cookie-k)

Adatkezelő a Weboldalakat látogató Érintettek erre irányuló, önkéntes hozzájárulása esetén cookie-kat (a továbbiakban sütik) alkalmazhat internetes weboldalán:

 • a látogatói élmények fokozása, minőségi felhasználói élmény biztosítása,
 • a weboldal használatának megkönnyítése,
 • a böngészési szokások megismerése, és
 • a Weboldalak fejlesztése céljából.

A sütik olyan kisméretű, az Érintett böngésző programjába beépülő adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti le és tárolja el.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az Érintettnek azonban lehetősége van a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítani vagy letiltani, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Az egyes böngészőkben így tudod a sütiket rendszerszinten kikapcsolni.

A sütik alkalmazásának tiltásával, illetve a sütik engedélyezésének hiányában a Weboldal működése esetlegesen nem teljes értékű, de a sütik elfogadása nélkül is törekszünk arra, hogy maximális felhasználói élményt nyújtsunk.

Adatkezelő nem engedélyezi a Weboldalakon olyan sütik alkalmazását, melyek eredményeképpen harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek. Adatkezelő nem alkalmaz Google Remarketing és Facebook Remarketing sütiket.

További adatkezelési kérdések

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – a megjelölt adatfeldolgozókon túl más számára hozzáférhetővé a felhasználó által megadott adatokat. A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek adatok közlése, átadása céljából megkereshetik az adatkezelőt (jogszabályi kötelezés). Ez esetben személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók  munkatársai férnek hozzá a feladatuk ellátásához, illetve a felhasználók igényeinek kielégítéséhez szükséges mértékben. Az adatok védelmét a szerződésekben rögzített garanciális szabályok biztosítják, az adatkezelésben és/vagy feldolgozásban részt vevő munkavállalók titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az Érintettek személyes adatait megismerni. 

A kezelt személyes adatokat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Az interneten  keresztüli adattovábbítás azonban nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak, ezért kérjük az Érintettek segítségét abban, hogy gondosan őrizzék meg a Weboldalakhoz meglévő hozzáférési jelszavukat és ezt a jelszót senkivel se osszák meg.

Az Érintettek jogai

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, illetve élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával írásban, az Adatkezelő következő elérhetőségein:

 Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog

Adatkezelő a jelen szabályzat megalkotásával és közzétételével tesz eleget a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • a kezelt személyes adatok köre;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés,  adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak a joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;

Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, profilalkotást nem folytat, adatokat kizárólag az Érintettől gyűjt, azonban az Érintett ezen információkra is jogosult rákérdezni.

Adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a tájékoztatási kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Adatkezelő az Érintett által kért információkat és a részükre nyújtott tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

Adatok helyesbítésének joga

Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Regisztrált felhasználóink a Weboldalakra történő belépést követően, a Weboldalak fejlécében a Saját adatok linkre kattintva maguk is módosíthatják, helyesbíthetik a korábban megadott adataikat.

Egyéb adatkezelések (pl. tanácsadásra, képzésre, rendezvényre való jelentkezés stb.) esetén Érintett a fent említett módokon (Kapcsolat űrlap, a Weboldalak hivatalos email címe) jelezheti az adatok helyesbítésére irányuló kérelmét, melynek Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz.

Törléshez való jog (az „elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése iránti kérelmet az Adatkezelő a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott okokból tagadhatja meg.

Adatkezelő a törlés iránti kérelemnek haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül eleget tesz, melyről az Érintettet e-mailben értesíti.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja írásban.

Adathordozhatósághoz való jog

 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (PDF, CSV, .doc, xls, jpg) megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a személyes adatok bizalmas jellegének a sérülését jelenti: adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettekre nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világos és közérthető módon tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidens jellegéről, az abból eredő, valószínűsíthető következményekről, és az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedésekről. Mellőzhető az Érintettek tájékoztatása, ha az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, vagy olyan további intézkedéseket tett, melyek biztosítják, hogy a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, vagy a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni.

Az adatvédelmi incidensekről Adatkezelő nyilvántartást vezet, belső szabályzatban rendezi az adatvédelmi incidensek kezelésével kapcsolatos teendőket és az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti az illetékes felügyelő hatóságnak.

Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette az Érintett GDPR szerinti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi per az Érintett választása szerint az Érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Panasztevési jog

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Ha úgy gondolod, hogy adatkezelésünk során a jogaidat megsértettük:

 • kérjük vedd fel velünk a kapcsolatot bármely megadott elérhetőségünkön, hogy egyeztessünk és megpróbáljuk orvosolni a hibát. Ha ez nem vezet eredményre:
   
 •  panasszal élhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Levelezési cím:

1530  Budapest, Pf.: 5.

Székhely:

1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:

+36 (1) 391-1400

E-mail:

ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu

Fax:

+36 (1) 391-1410

Web:

https://naih.hu

 

Bővebb információ a panaszkezelésről: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Törvényi hivatkozások

Adatkezelő Adatkezelési tájékoztatóját az alábbi jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel alkotta meg.

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Ehtv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)
 • A Nemzeti Adatvédelmi és információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya a GDPR 2018.05.25. napján történő hatályba lépésével kezdődik és az adatkezelő általi új adatkezelési tájékoztató megalkotásáig tart.

Adatkezelő fenntartja jogát új adatkezelési tájékoztató megalkotására, melynek közzététele az alábbi internetes címen történik: http://baranya.munkacsalad.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Az adatkezelési tájékoztató valamennyi Weboldal láblécében, a fentivel azonos internetes útvonalon elérhető.

Pécs, 2018. május 25.

Az Adatkezelő képviseletében:

Gellén Nóra sk.
elnök
Pécsimami Közhasznú Egyesület

Köszönjük a figyelmedet!

Adataid nálunk biztonságban vannak, mindent megteszünk azért, hogy a személyes adataiddal senki ne élhessen vissza!